به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به FTP

La Piovra

8.3 / 10Subtitle


Season 1


[253 MB] La.Piovra.1984.S01E01.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[235 MB] La.Piovra.1984.S01E02.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[270 MB] La.Piovra.1984.S01E03.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[250 MB] La.Piovra.1984.S01E04.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[286 MB] La.Piovra.1984.S01E05.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[278 MB] La.Piovra.1984.S01E06.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv

Season 10


[828 MB] La.Piovra.2001.S10E01-E02.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv

Season 2


[268 MB] La.Piovra.1985.S02E01.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[210 MB] La.Piovra.1985.S02E02.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[227 MB] La.Piovra.1985.S02E03.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[223 MB] La.Piovra.1985.S02E04.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[265 MB] La.Piovra.1985.S02E05.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[258 MB] La.Piovra.1985.S02E06.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv

Season 3


[256 MB] La.Piovra.1987.S03E01.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[251 MB] La.Piovra.1987.S03E02.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[261 MB] La.Piovra.1987.S03E03.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[264 MB] La.Piovra.1987.S03E04.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[244 MB] La.Piovra.1987.S03E05.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[234 MB] La.Piovra.1987.S03E06.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[216 MB] La.Piovra.1987.S03E07.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv

Season 4


[415 MB] La.Piovra.1989.S04E01.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[401 MB] La.Piovra.1989.S04E02.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[397 MB] La.Piovra.1989.S04E03.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[413 MB] La.Piovra.1989.S04E04.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[372 MB] La.Piovra.1989.S04E05.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[443 MB] La.Piovra.1989.S04E06.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv

Season 5


[456 MB] La.Piovra.1990.S05E01.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[449 MB] La.Piovra.1990.S05E02.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[410 MB] La.Piovra.1990.S05E03.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[402 MB] La.Piovra.1990.S05E04.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[387 MB] La.Piovra.1990.S05E05.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv

Season 6


[429 MB] La.Piovra.1992.S06E01.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[394 MB] La.Piovra.1992.S06E02.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[406 MB] La.Piovra.1992.S06E03.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[390 MB] La.Piovra.1992.S06E04.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[423 MB] La.Piovra.1992.S06E05.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[459 MB] La.Piovra.1992.S06E06.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv

Season 7


[407 MB] La.Piovra.1995.S07E01.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[421 MB] La.Piovra.1995.S07E02.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[430 MB] La.Piovra.1995.S07E03.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[419 MB] La.Piovra.1995.S07E04.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[436 MB] La.Piovra.1995.S07E05.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[401 MB] La.Piovra.1995.S07E06.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv

Season 8


[805 MB] La.Piovra.1997.S08E01-E02.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv

Season 9


[410 MB] La.Piovra.1998.S09E01.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv
[409 MB] La.Piovra.1998.S09E02.DVDRip.XviD-TvT-BWBP.mkv