به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به FTP

Jericho

8.2 / 10Subtitle


Season 1


[132 MB] Jericho.S01e01.Home.Pilot-2006.720p.ac3-BWBP.mkv
[138 MB] Jericho.S01e02.Fallout-2006.720p.ac3-BWBP.mkv
[146 MB] Jericho.S01e03.Four.Horsemen-2006.720p.ac3-BWBP.mkv
[133 MB] Jericho.S01e04.The.Walls.of.Jericho-2006.720p.ac3-BWBP.mkv
[139 MB] Jericho.S01e05.Federal.Response-2006.720p.ac3-BWBP.mkv
[137 MB] Jericho.S01e06.9-02-2006.720p.ac3-BWBP.mkv
[146 MB] Jericho.S01e07.Long.Live.the.Mayo-2006.720p.ac3-BWBP.mkv
[140 MB] Jericho.S01e08.Rogue.River-2006.720p.ac3-BWBP.mkv
[141 MB] Jericho.S01e09.Crossroads-2006.720p.ac3-BWBP.mkv
[136 MB] Jericho.S01e10.Red.Flag-2006.720p.ac3-BWBP.mkv
[146 MB] Jericho.S01e11.Vox.Populi-2006.720p.ac3-BWBP.mkv
[138 MB] Jericho.S01e12.The.Day.Before-2007.720p.ac3-BWBP.mkv
[140 MB] Jericho.S01e13.Black.Jack-2007.720p.ac3-BWBP.mkv
[146 MB] Jericho.S01e14.Heart.of.Winter-2007.720p.ac3-BWBP.mkv
[138 MB] Jericho.S01e15.Semper.Fidelis-2007.720p.ac3-BWBP.mkv
[146 MB] Jericho.S01e16.Winters.End-2007.720p.ac3-BWBP.mkv
[135 MB] Jericho.S01e17.One.Mans.Terrorist-2007.720p.ac3-BWBP.mkv
[141 MB] Jericho.S01e18.A.K.A.-2007.720p.ac3-BWBP.mkv
[147 MB] Jericho.S01e19.Casus.Belli-2007.720p.ac3-BWBP.mkv
[138 MB] Jericho.S01e20.One.If.By.Land-2007.720p.ac3-BWBP.mkv
[146 MB] Jericho.S01e21.Coalition.of.the.Willing-2007.720p.ac3-BWBP.mkv
[145 MB] Jericho.S01e22.Why.We.Fight-2007.720p.ac3-BWBP.mkv

Season 2


[144 MB] Jericho-(s02e01).Reconstruction-2008.720p.ac3-BWBP.mkv
[144 MB] Jericho-(s02e02).Condo-2008.720p.ac3-BWBP.mkv
[141 MB] Jericho-(s02e03).Jennings.&.Rail-2008.720p.ac3-BWBP.mkv
[142 MB] Jericho-(s02e04).Oversight-2008.720p.ac3-BWBP.mkv
[139 MB] Jericho-(s02e05).Termination.for.Cause-2008.720p.ac3-BWBP.mkv
[144 MB] Jericho-(s02e06).Sedition-2008.720p.ac3-BWBP.mkv
[132 MB] Jericho-(s02e07).Patriots.and.Tyrants-2008.720p.ac3-BWBP.mkv