به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به FTP

Chicago Fire

5.7 / 10Subtitle


Season 1


[173 MB] Chicago.Fire.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S01E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Chicago.Fire.S01E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Chicago.Fire.S01E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S01E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S01E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Chicago.Fire.S01E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Chicago.Fire.S01E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S01E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S01E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S01E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Chicago.Fire.S01E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S01E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Chicago.Fire.S01E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S01E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Chicago.Fire.S01E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Chicago.Fire.S01E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S01E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S01E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S01E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S01E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Chicago.Fire.S01E23.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S01E24.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 2


[168 MB] Chicago.Fire.S02E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Chicago.Fire.S02E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S02E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[166 MB] Chicago.Fire.S02E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S02E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S02E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S02E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Chicago.Fire.S02E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[166 MB] Chicago.Fire.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[165 MB] Chicago.Fire.S02E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Chicago.Fire.S02E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Chicago.Fire.S02E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S02E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S02E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S02E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S02E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S02E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S02E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S02E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S02E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S02E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S02E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 3


[170 MB] Chicago.Fire.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Chicago.Fire.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Chicago.Fire.S03E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[165 MB] Chicago.Fire.S03E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Chicago.Fire.S03E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Chicago.Fire.S03E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S03E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[166 MB] Chicago.Fire.S03E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S03E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Chicago.Fire.S03E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Chicago.Fire.S03E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S03E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S03E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S03E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Chicago.Fire.S03E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[165 MB] Chicago.Fire.S03E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S03E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Chicago.Fire.S03E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Chicago.Fire.S03E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S03E22.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S03E23.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 4


[167 MB] chicago.fire.s04e01.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S04E02.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S04E03.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S04E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S04E05.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[165 MB] Chicago.Fire.S04E06.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Chicago.Fire.S04E07.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[161 MB] Chicago.Fire.S04E08.720p.HDTV.x264-0SEC-BWBP.mkv
[165 MB] Chicago.Fire.S04E09.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Chicago.Fire.S04E10.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S04E11.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S04E12.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S04E13.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S04E14.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S04E15.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S04E16.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S04E17.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S04E18.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Chicago.Fire.S04E19.720p.HDTV.x264-SVA-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S04E20.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S04E21.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S04E22.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S04E23.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv

Season 5


[170 MB] Chicago.Fire.S05E01.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S05E02.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[166 MB] Chicago.Fire.S05E03.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S05E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S05E05.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S05E06.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[165 MB] Chicago.Fire.S05E07.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[165 MB] Chicago.Fire.S05E08.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S05E09.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[166 MB] Chicago.Fire.S05E10.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S05E10.PROPER.720p.HDTV.x264-CRAVERS-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S05E11.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S05E12.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S05E13.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[161 MB] Chicago.Fire.S05E14.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[183 MB] Chicago.Fire.S05E15.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[165 MB] Chicago.Fire.S05E16.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S05E17.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S05E18.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S05E19.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] Chicago.Fire.S05E19.Carry.Their.Legacy.REPACK.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S05E20.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Chicago.Fire.S05E21.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S05E22.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv

Season 6


[160 MB] Chicago.Fire.S06E01.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[161 MB] Chicago.Fire.S06E02.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[156 MB] Chicago.Fire.S06E03.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S06E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[160 MB] Chicago.Fire.S06E05.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S06E06.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[161 MB] Chicago.Fire.S06E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[159 MB] Chicago.Fire.S06E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[160 MB] Chicago.Fire.S06E09.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[161 MB] Chicago.Fire.S06E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[160 MB] chicago.fire.s06e11.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[160 MB] Chicago.Fire.S06E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S06E12.The.F.Is.For.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[155 MB] Chicago.Fire.S06E13.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[158 MB] Chicago.Fire.S06E13.Hiding.Not.Seeking.2.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[319 MB] Chicago.Fire.S06E14-E15.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S06E14.Looking.for.a.Lifeline.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[165 MB] chicago.fire.s06e15.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S06E15.The.Chance.to.Forgive.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[160 MB] Chicago.Fire.S06E16.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S06E16.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S06E16.The.One.That.Matters.Most.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[161 MB] Chicago.Fire.S06E17.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S06E17.Put.White.on.Me.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[161 MB] Chicago.Fire.S06E18.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[165 MB] chicago.fire.s06e18.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S06E18.When.They.See.Us.Coming.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S06E18.When.They.See.Us.Coming.720p.REPACK.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[161 MB] Chicago.Fire.S06E19.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S06E19.Where.I.Want.to.Be.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[161 MB] Chicago.Fire.S06E20.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S06E20.The.Strongest.Among.Us.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[160 MB] Chicago.Fire.S06E21.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S06E21.The.Unrivaled.Standard.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[329 MB] Chicago.Fire.S06E22-E23.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S06E22.One.for.the.Ages.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S06E23.The.Grand.Gesture.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv

Season 7


[161 MB] Chicago.Fire.S07E01.720p.HDTV.x264-PLUTONiUM-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S07E01.A.Closer.Eye.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S07E02.Going.to.War.1.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[165 MB] chicago.fire.s07e02.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S07E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[169 MB] chicago.fire.s07e03.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S07E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[161 MB] Chicago.Fire.S07E05.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[165 MB] Chicago.Fire.S07E05.A.Volatile.Mixture.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[165 MB] Chicago.Fire.S07E06.720p.HDTV.x264-TOPKEK-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S07E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[160 MB] Chicago.Fire.S07E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Chicago.Fire.S07E09.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[160 MB] Chicago.Fire.S07E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S07E10.Inside.These.Walls.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S07E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S07E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S07E13.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[158 MB] Chicago.Fire.S07E14.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S07E15.720p.WEB.H264-AMCON-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S07E16.720p.WEB.H264-AMCON-BWBP.mkv
[160 MB] Chicago.Fire.S07E17.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[168 MB] Chicago.Fire.S07E18.720p.WEB.H264-METCON-BWBP.mkv
[159 MB] chicago.fire.s07e19.720p.hdtv.x264-lucidtv-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S07E20.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S07E21.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[165 MB] Chicago.Fire.S07E22.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv

Season 8


[163 MB] Chicago.Fire.S08E01.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S08E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S08E02.A.Real.Shot.in.the.Arm.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[165 MB] Chicago.Fire.S08E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[156 MB] Chicago.Fire.S08E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[162 MB] Chicago.Fire.S08E05.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Chicago.Fire.S08E05.Buckle.Up.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S08E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S08E06.What.Went.Wrong.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S08E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S08E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[160 MB] Chicago.Fire.S08E09.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S08E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S08E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S08E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S08E13.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S08E14.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Chicago.Fire.S08E15.720p.WEB.H264-METCON-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S08E16.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S08E17.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S08E17.Protect.a.Child.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KiNGS-BWBP.mkv
[163 MB] Chicago.Fire.S08E18.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[164 MB] Chicago.Fire.S08E19.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[159 MB] Chicago.Fire.S08E20.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv

Season 9


[162 MB] chicago.fire.s09e01.720p.hdtv.x264-syncopy-BWBP.mkv
[164 MB] chicago.fire.s09e02.720p.hdtv.x264-syncopy-BWBP.mkv
[165 MB] chicago.fire.s09e03.720p.hdtv.x264-syncopy-BWBP.mkv
[166 MB] chicago.fire.s09e04.720p.hdtv.x264-syncopy-BWBP.mkv
[164 MB] chicago.fire.s09e05.720p.hdtv.x264-syncopy-BWBP.mkv
[164 MB] chicago.fire.s09e06.720p.hdtv.x264-syncopy-BWBP.mkv
[164 MB] chicago.fire.s09e07.720p.hdtv.x264-syncopy-BWBP.mkv
[164 MB] chicago.fire.s09e08.720p.hdtv.x264-syncopy-BWBP.mkv
[164 MB] chicago.fire.s09e09.720p.hdtv.x264-syncopy-BWBP.mkv
[163 MB] chicago.fire.s09e10.720p.hdtv.x264-syncopy-BWBP.mkv
[167 MB] Chicago.Fire.S09E11.720p.WEB.H264-STRONTiUM-BWBP.mkv